Eord 1 - 100                                nr. 3.16
Oversæt dansk til engelsk.
Skriv disse ord ind i de rigtige bokse:
out            she           at              by               go
will         had           new          of         two
dansk: engelsk: ret:

af
hun
 vil
to
ved
ud
ny
havde
med