Antonymer lette                           nr. 12.1
Hvilke ord er modsætninger?
Skriv disse ord ind i de rigtige svarbokse:
down             good              hot            day
slow            sorry            in             old
ord: antonym: ret:

bad
new
 cold
up
night
out
fast
glad