Eord 1 - 100                             nr. 2.3
Oversæt engelsk til dansk
Skriv disse ord ind i de rigtige svarbokse:
               ny                hun          se           nu
er          være         nej          og        men
engelsk: dansk: ret:

no
now
 new
and
are
but
see
she
be
get